BTSO Logo
  • +90 (224) 275 16 00
  • ggk@btso.org.tr
HakkımızdaÜlkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmenin yanı sıra; Gençlere kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları sunmak gibi görevleri olan TOBB GGK Bu kapsamda;

  • Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamında işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek ve yol göstermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunmak,
  • Genç girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlamak,
  • Yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimciler yanında kısa süreli staj imkânları yaratmak,
  • Koçluk sistemi geliştirerek yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamak,
  • TOBB ve illerdeki odaların öncülüğünde çeşitli illerde “Genç Girişimci Eğitim ve Danışma Merkezleri” açmak ve bu merkezlerde özellikle AB ve diğer uluslar arası kadın girişimci kaynakları konusunda araştırmalar, risk sermayesi, Euroawards gibi konularda danışmanlık yapmak gibi çalışmalar yürütmektedir